Pravilnik o članstvu

Pravilnik o članstvu

Na Osnivačkoj sjednici Skupštine Robotičko informatičkog kluba Popovača (u nastavku teksta Klub) u Popovači održanoj 10. lipnja 2011. na temelju članaka 14. i 31.

 

PRAVILNIK

O ČLANSTVU U ROBOTIČKO INFORMATIČKOM KLUBU POPOVAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se dodatne odredbe o članstvu u Klubu, prava i dužnosti članova, vrste članstva i način plaćanja članarine, prijavljivanje i primanje u članstvo, te prestanak članstva u Klubu.

 

Članak 2.

Svim redovitim i počasnim članovima udruge pripadaju jednaka prava i obveze.

Svaki mlađi, redoviti i podupirući član Kluba dužan je plaćati godišnju članarinu u iznosu koji odredi Izvršni odbor krajem godine za iduću kalendarsku godinu.

Počasni članovi Kluba ne moraju plaćati godišnju članarinu.

 

Članak 3.

Članarina predstavlja doprinos članova općem razvoju Kluba i tehničke kulture.

Članak 4.

Pristupnik postaje član Kluba kada plati članarinu u njenom punom iznosu u roku od 30 dana od dana ispunjenja pristupnice.

Članstvo se produžuje plaćanjem članarine u roku 30 dana od dana isteka članstva.

Članak 5.

Primanje u članstvo uskraćuje se fizičkim osobama koje ne ispunjavaju uvjete za članstvo.

Na odluku iz stavka 1. ovoga članka može se u roku od 8 dana uputiti prigovor Izvršnom odboru.

Odluka Izvršnog odbora je konačna.

Članak 6.

Član koji zatraži prestanak članstva u Klubu nema pravo na povrat uplaćene članarine.

Članak 7.

Član kojemu je članstvo prestalo na vlastiti zahtjev može ponovno podnijeti pristupnicu za članstvo, te plaća članarinu u skladu sa člankom 4. ovog Pravilnika.

Isključeni član kojemu je članstvo prestalo zbog neizvršavanja obveza člana ili povrede odredaba Statuta i drugih općih akta Kluba može ponovno podnijeti prijavu za članstvo ako je prestao razlog isključenja i ako Izvršni odbor donese odluku o prihvaćanju njegove prijave.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik smatra se usvojenim kada se za njega izjasni većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Popovači 10. lipnja 2011.

                                                                                    Predsjednik RIK Popovača

                                                                                              Vlado Lendvaj

Smještaj ovih stranica sponzorira EURONET

Postani član kluba

Pridruži nam se !

Preuzmi prijavnicu ovdje , ispuni ju i pošalji na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili ju donesi osobno na jedan od termina u kojima se održavaju naše radionice.

RIK na Facebook-u

Donacije

Donate


Broj računa PBZ:
2340009-1110491689

IBAN:
HR6723400091110491689