Svaka ekipa treba sa sobom donijeti bar po jedno od slijedećeg:

1 - Robot2 - Laptop3 -Produžni kabel
                         1. Mobilni robot                       2. prijenosno računalo              3. Produžni kabel