Pristupnica

P R I S T U P N I C A

1. Podaci o članu

Ime i prezime člana

 

OIB

 

Datum rođenja

 

Adresa stanovanja

 

Telefon/Mobitel

 

E-mail

 

Zanimanje

 


Potpisivanjem ove pristupnice potvrđujem vjerodostojnost navedenih podataka i da sam upoznat(a) sa Statutom 
http://rik-popovaca.hr/dokumenti/statut i Pravilnikom o članstvu
http://rik-popovaca.hr/dokumenti/pravilnik-o-clanstvu te prihvaćam sve njihove odredbe!

Potpis člana

 

 

2. Suglasnost za članstvo maloljetnih osoba (popunjava roditelj ili staratelj)

Ime i prezime
roditelja (staratelja)

 

Datum rođenja

 

Adresa stanovanja

 

Telefon/Mobitel

 

E-mail

 


Potpisivanjem ove pristupnice potvrđujem suglasnost za članstvo svog djeteta  (štićenika) u udruzi i vjerodostojnost navedenih podataka te da sam upoznat(a) sa Statutom 
http://rik-popovaca.hr/dokumenti/statut i Pravilnikom o članstvu
http://rik-popovaca.hr/dokumenti/pravilnik-o-clanstvu i prihvaćam sve njihove odredbe!

Potpis roditelja ili
staratelja

 

 

3. Popunjava tajnik udruge

Broj člana u Matičnoj knjizi

Datum pristupanja

Vrsta članstva (redoviti, mladi, podupirući ili počasni)

Potpis tajnika
i ovjera pečatom

       

 

 Preuzmite prijavnicu (pdf 160kb)